15/SM10

Samurai mounted Kawanakajima (Naginata)

£3.60